(21พฤศจิกายน2555)การตรวจสอบและประเมินความพร้อมโครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะ ระยะที่ 3จากคณะทำงานด้านเทคนิค สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
(21พ.ย.2555) ตรวจติดตามสถานที่กำจัดขยะเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 
 
(7พฤศจิกายน2555)เชิญผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณตลาดโพธิ์จันทร์มาหารือแนวทางการปรับปรุงพัฒนาตลาดโพธฺ์จันทร์ 
  
  
(26ตุลาคม2555)การจัดระเบียบจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ บริเวณถนนเจริญพัฒนา ตลาดสดเทศบาล2 
 
(๒๓ต.ค.๕๕) เมื่อเวลา๐๘.๐๐น. นายเสกสรร นิยมเพ็ง นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน,ลูกจ้างเทศบาลร่วมกิจกรรมงานวันปิยมหาราช ประจำปี๒๕๕๕ ณบริเวณหน้าพระบรมราชานุสารีย์รัชกาลที่๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์(หลังเก่า)โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานวางพวงมาลา... 
 
กิจกรรมหลังงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ 
 
กิจกรรมในงานเทศกาลอาหารอร่อย(16ต.ค.2555)#2 
 
กิจกรรมในงานเทศกาลอาหารอร่อย(16ต.ค.2555)#1 
กิจกรรมในงานเทศกาลอาหารอร่อย(15ต.ค.2555) 
(14ตุลาคม2555)พิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำและกิจกรรมเทศกาลอาหารอร่อยประจำปี2555
ประมวลภาพกิจกรรมในงานเทศกาลอาหารอร่อยปี2555 
 
ประมวลภาพกิจกรรมการจัดงานฯ 
 
กิจกรรมการจัดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำฯปี2555 (ก่อนงาน)
 
(10ตุลาคม2555) งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติงานรักษาความสะอาดบริเวณถนนเทศบาลพัฒนา4 
 
นายเดชเลิศ ม่วงอ่ำ รองนายกเทศมนตรีฯกำลังควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลฯในการตระเตรียมเต้นท์ในกิจกรรมเทศกาลอาหารอร่อยในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2555 ณบริเวณถนนสันคูเมือง สถานที่จัดกิจกรรมแสงสีเสียงและการแสดงต่่างๆตลอดจนซุ้มร้านอาหารที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วม80กว่าร้าน สนับสนุนเต้นท์ โต๊ะเก้าอี้โดยเบียร์ช้าง 
 
 
โครงการขุดลอกสันดอนดินแม่น้ำป่าสักบริเวณหน้าวัดไตรภุมิ(เร่งด่วน)